The news is by your side.

Hướng dẫn tham gia Airdrop RACA x BSC x MVBIII

Tham gia ngay chương trình Airdrop RACA x BSC x MVBIII phần thương trị giá 30.000.000 token RACA dành cho 6.000 người may mắn trúng Airdrop RACA x BSC x MVBIII.

Thông tin sự kiện

Thời gian

  • 21/10/2021 – 04/11/2021

Phần thưởng

  • 30.000.000 token RACA dành cho 6.000 người may mắn

Cách thức tham giá

Người tham gia sự kiện cần phải có tài khoản Coinmarketcap niếu chưa có có thể đăng ký ngay tại đây. Sau khi có tài khoảng làm theo các bước sau để tham gia sư kiện.

  • Bước 1: Truy cập vào đây để tham gia sự kiện, Chọn “Tham gia Airdrop này

  • Bước 2: Hoàn thành các nhiệm vụ và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu.

  • Bước 3: Sau khi hoàn tất các nhiệm vụ theo yêu cầu chọn “Tham gia Airdrop” để hoàn tất.

Như vậy chúng ta vừa hoàn tất việc tham gia Airdrop RACA x BSC x MVBIII chúc các bạn máy mắn !

Bình Luận